Potrebujete napísať „o“ s bodkami a neviete ako?

Kópia – X

Určite sa vám stalo, že pri písaní hoci čistých slovenských textov, mali problém so získaním veľkého písmena ä, alebo ô. Sú to najmä prípady, kedy vytvárame nadpisy so všetkými písmenami veľkými.

Sú systémy, ktoré dokážu vyhodnotiť, ktorý znak je pri malom a ktorý znak pri veľkom písme a dokážu váš text automaticky písať vo veľkých znakoch. Nie sú však bežne dostupné bežnému človeku. Ak potrebujete naozaj nájsť tie najčastejšie znaky, ktoré robia Slovákom problémy a na klávesnici nie vždy sú, potom si pozrite túto malú tabuľku nižšie. Každý zo znakov napíšete jednoducho stlačením tlačidla ALT vedľa medzerníka vľavo. Počas držania vyťukajte číslice na numerickej klávesnici a následne pusťte ALT.

Nemecké názvy využívajú ü a ö
V nemeckých a v názvoch aj iných krajín, sa objavujú špeciálne o a u. Používajú ich často cudzie mená, cudzie zemepisné názvy, technológie a na bežnej slovenskej klávesnici nie sú. Alebo sú, no potrebujete ich vytvoriť pomocou viacerých tlačidiel. Portugalčina používa N s vlnovkou a ako istotne viete, rovnako tak aj veľká časť Južnej Ameriky a priezvisk z týchto krajín.

Najčastejšie používané problematické písmenká sa zadávajú takto:

  • malé ô získate pomocou ALT + 147 alebo 0244
  • Veľké ô, čiže Ô získate pomocou ALT + 0242
  • malé široké ä získate pomocou ALT + 132
  • Veľké ä, čiže Ä získate pomocou ALT + 142
  • o s bodkami, čiže ö získate pomocou ALT + 148
  • Veľké O s bodkami, teda Ö získate pomocou ALT + 153
  • u s bodkami, čiže ü vytvoríte cez ALT + 129
  • Veľké U s bodkami, teda Ü získate pomocou ALT + 154
  • malé n s vlnkou, čiže ñ získate pomocou ALT + 164
  • Veľké N s vlnkou, teda Ñ získate pomocou ALT + 165
Share Button